Arken

Jeg har i flere år taget små tilløb til det projekt, der nu er igang med at folde sig ud - jeg kalder det “Arken”  og med deraf følgende referencer til den ark, som vi alle har hørt om som små - Noahs Ark. 

    Min fascination af dyreverdenen har været en stor del af mit liv. Mange af de kundskaber jeg tillærte mig som barn skyldtes, at jeg ville vide mere om dyr. Jeg lærte udelukkende at læse, fordi mine forældres ven, biologilærern Esben, fortalte mig, at man kunne lære en masse om dyr, hvis man læste bøger. 
Med den nøgle til viden og fordybelse lærte jeg mig hurtigt at læse.
Det blev til lange rejser i Lademanns dyreleksikon, fauna magasinerne, dokumentarer, film og bøger fra bibliotektet. 

    I min kunst, tager jeg dyrene op igen. På mange måder har de altid været der: hundene, kattene, bjørnene og fuglene - men nu sætter jeg for alvor fokus på de store værker, hvor jeg vil forsøge at arbejde mig så langt ind i lærrederne, at dyrene får udtryk og personlighed og selv bliver en del af beskuerens bevidsthed.

   Når jeg kalder mit projekt for “Arken” ligger der selvfølgelig også en forpligtigelse i at give noget igen. Den viden og de erfaringer jeg har gjort mig med dyrene gennem mit liv, må komme dyrene til gode - dels gennem en fælles menneskelig bevidsthed om at værne om mangfoldigheden af liv - dels gennem økonomisk støtte til projekter, der støtter truede dyr og dyrevelfærden generelt, når værkerne begynder at sælge.